พ่องู - แม่เอยแม่งู เจ้าไปสู่ที่ไหนมา
แม่งู - ฉันไปกินน้ำหนา กลับมาเมื่อตะกี้
พ่องู - ไปกินน้ำบ่อไหน จงบอกไปให้ถ้วนถี่
แม่งู - ฉันจะบอกประเดี๋ยวนี้
พ่องู - บอกมาซี อย่าเนิ่นช้า
ลูกงู - ไปกินน้ำเอย กินน้ำบ่อหิน ไปกินน้ำบ่อหิน บินไปบินมา
บินเอ๋ยบินร่อน ดั่งกินนรบนภูผา รักเจ้ากินรา บินมาบินไปเอย
พ่องู - เราจะขอถามอีกสักหน่อย
แม่งู - ถามอะไรบ่อย ๆ ไปทีเดียว
พ่องู - เออ เมื่อเจ้าไปเที่ยว กินน้ำบ่อเดียวหรือไฉน
แม่งู - ฉันไปกินอีกบ่อ หนึ่งหนาเจ้าพ่องูใหญ่
พ่องู - เขาเรียกว่าน้ำบ่ออะไร จงบอกไปเร็วเถิดหนา
ลูกงู - ไปกินน้ำเอย กินน้ำบ่อโศก ไปกินน้ำบ่อโศก โยกไปโยกมา

โศกเอ๋ย โศกเศร้า คิดถึงเจ้าทุกเวลา
รักเจ้าพวงดอกโศก โยกมาโยกไป เอย


       เนื้อร้องของเพลงงูกลืนหางนี้ เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ซึ่งอยู่ในละครเรื่องอิเหนา ตอน บุษบาไหว้พระปฏิมากร ปะสันตาพวกพี่เลี้ยงของอิเหนาได้มาเล่นงูกลืนหางกัน การแสดงนี้เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยประถม มีประโยชน์ในการช่วยฝึกลีลาการโยกตัวตามจังหวะของเพลง ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก และมีความสามัคคีในการละเล่นร่วมกัน