อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
จับให้มั่นคั้นหมายให้วายวอด ช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัย
ตัดให้ขาดปรารถนาหาสิ่งใด เพียรจนได้ดั่งประสงค์ที่ตรงดี

       เป็นการแสดงด้วยท่ารำอย่างง่าย ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการรำที่ยากขึ้น การแสดงจะเน้นจังหวะการก้าวเท้าและการถือดาบประกอบท่ารำ เพลงที่ใช้ในการแสดงนี้ใช้เพลงฝรั่งรำเท้า ควรใช้ผู้แสดงจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความสวยงามในการแปรแถว