วรรณคดีของไทยมีหลายเล่ม เติมเต็มอ่านให้ครบจบทุกหน้า
จะปรากฏห้าหญิงงามนามกัลยา สวมบทบาทลีลาแตกต่างไป
รามเกียรติ์นางสีดาพาชวนฝัน พระรามจรรย์มาประสบพบรักใคร่
ขุนช้างขุนแผนแฟนของใคร นางวันทองสองใจใครว่านาง
พระอภัยขึ้นชื่อในเรื่องเป่าปี่ นางสุวรรณมาลีนี้คู่สร้าง
พระสังข์ทองต้องสวมเงาะเหาะหานาง รจนาเห็นร่างจริงทั้งพวงมาลัย
บุษบาน้องนุชสุดสงสาร อิเหนาตามลานมาชิงได้
ทั้งห้านางวรรณคดีศรีชาติไทย ปราชญ์กวีแต่งไว้ให้แผ่นดินเอย

       การแสดงชุดนางในวรรณคดี ประดิษฐ์ขึ้นโดยรวบรวมจากลักษณะเด่น อันเป็นเอกลักษณ์ของนางเอก ในวรรณคดีไทยที่สำคัญ 5 เรื่องคือ นางรจนา จากเรื่องสังข์ทอง ,นางบุษบา จากเรื่องอิเหนา ,นางสุวรรณมาลี จากเรื่องพระอภัยมณี นางวันทอง จากเรื่องขุนช้างขุนแผนและนางสีดา จากเรื่องรามเกียรติ์ โดยนำมาเรียบเรียงเป็นระบำชุดง่าย ๆ มีท่ารำที่เหมาะสำหรับเด็ก ผู้ประพันธ์เพลงคือ อาจารย์ไตรภพ สุนทรหุต โดยใช้ทำนองเพลงสร้อยสนตัด นับว่าเป็นการแสดงที่มีประโยชน์ช่วยให้เยาวชนได้รู้จักกับตัวแสดงในวรรณคดีไทย ในรูปแบบของการบรรจุเนื้อร้องให้เต็มตามทำนองของดนตรี