ครูเอยครูสอน สะเดื้องกรต่อง่า
ครูสอนให้ผูกผ้า สอนข้าให้ทรงกำไล
ครูสอนให้ครอบเทริดน้อย แล้วจับสร้อยพวงมาลัย
ครูสอนให้ทรงกำไล ใส่แขนซ้ายและแขนขวา
ครู - ให้สะเดื้องเยื้องข้างซ้าย ตีค่าได้ห้าตำลึงทอง
ครู - ให้สะเดื้องเยื้องข้างขวา ตีค่าได้ห้าพาลา
เท้าถีบพนัก มือชักเอาแสงทอง
หาไหนได้เสมือนน้อง ทำนองพระเทวดา

       การแสดงโนรา เป็นการรำตามแบบโบราณ นิยมแสดงกันทางภาคใต้ มีแม่ท่าต่างๆกัน เนื้อร้องจะเป็นการบอกบทของท่ารำต่างๆ ซึ่งจะรำตั้งแต่ท่าง่ายๆไปจนถึงท่ายาก ในการฝึกรำก็จะเริ่มตั้งแต่ท่าพื้นฐานคือ การฝึกให้ผู้รำรู้จักจังหวะ และท่าต่างๆเป็นอย่างดีทั้ง 12 ท่า แล้วจึงเริ่มฝึกรำแม่บท "บทครูสอน" เป็นแม่บทเบื้องต้นที่ผู้แสดงโนราจะต้องเรียนรู้ก่อนบทอื่น เพราะเป็นท่าที่ง่ายๆ หลังจากนั้นจะรำ "บทสอนรำ" และท่า "ปฐม" ซึ่งเป็นแบบที่รำยากขึ้นตามลำดับ เครื่องดนตรีประกอบการแสดงได้แก่ ทับ กลอง ปี่ โหม่ง ฉิ่ง