เป็นระบำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยอาจารย์ดรุณี สัจจากุล แห่งภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครูยะลา ได้ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ระบำชุดนี้ได้นำเอาขั้นตอนการทำปาเต๊ะมาประยุกต์ ดัดแปลงประกอบเข้ากับท่าเต้นรำของพื้นเมืองภาคใต้ โดยจะเริ่มจากการแบกภาชนะใส่เทียนไปเคี่ยวบนไฟจนร้อน การถือกรอบไม้ออกมาขึงผ้าเขียนลาย การย้อมผ้า และจบลงด้วยทุกกลุ่มออกมาร่วมเริงระบำอย่างสนุกสนาน แสดงความชื่นชมพอใจในชุดผ้าปาเต๊ะที่สวยงาม เครื่องดนตรีประกอบใช้วงดนตรีพื้นเมือง