เป็นการเต้นรำตามประเพณีไทยทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลักษณะลีลา และจังหวะรองเง็ง การใช้เท้าจะเข้ากับจังหวะกลอง การเปลี่ยนจังหวะจากช้ามาเร็ว การเต้นหลบหลีก หลอกล่อ มีการเล่นหูเล่นตากันตลอกเพลง มีการหมุนตัว ฉะนั้นความเด่นของรองเง็งจึงอยู่ที่ความพร้อมเพรียง การก้าวไปข้างหน้าการก้าวถอยหลัง โดยที่ทั้งชาย และหญิงต้องอยู่ภายในครึ่งวงกลมกลางเวทีรวมทั้งลีลาการใช้เท้าต่างๆ