"เพลงเหย่ย" หรือ "รำเหย่ย" บางครั้งก็เรียกว่า "รำพาดผ้า" เป็นการละเล่นพื้นเมืองของไทย นิยมเล่นแถบจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะการเล่น เริ่มจากการประโคมกลองอย่างกึกก้องเพื่อให้ผู้เล่น และผู้ดูเกิดความรู้สึกสนุกสนาน จากนั้นจังหวะก็เริ่มช้าลง แล้วฝ่ายชายก็จะออกมาร้อง และรำ แล้วเอาผ้าไปคล้องไหล่ให้ฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงเมื่อถูกคล้องผ้า ก็จะออกมารำ และร้องแก้คำเกี้ยวของฝ่ายชาย คำร้องเพลงเหย่ยเป็นคำร้องที่แต่งขึ้น ตามแบบแผนของการเล่นเพลงเหย่ย จะใช้คำพื้นๆ ร้องโต้ตอบกันด้วยการด้นกลอนสด ดนตรีที่ใช้ประกอบคือ กลองยาว ฉิ่งฉาบ กรับ โหม่ง และปี่