เป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเภทหนึ่ง นิยมเล่นในงานนักขัตฤกษ์ และงานรื่นเริง แบ่งผู้แสดงออกเป็นฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง มีพ่อเพลง แม่เพลง และลูกคู่ โดยใช้ปฏิภาณกวีร้องโต้ตอบกัน บทร้องจะขึ้นว่า "เอ้อระเหยลอยไป..." เนื้อร้องมุ่งการเกี้ยวพาราสีกัน