1. ร้องเกริ่น
2. ขุนช้างขุนแผนกลับจากทัพ - ป้าสำอาง
3. พระรถเมรีตอนพระรถหลอกถามของวิเศษ
4. ประวัติป้าสำอาง โดยหวังเต๊ะ
5. เพลงขอทานเรื่องจันทโครพตอนเปิดผอบ - หวังเต๊ะ/ศรีนวล
6. ร้องทำนองกรับบทเกริ่น-บทให้พร
7. พระรถตอนเมรีเมาเหล้า พระรถหนี - ป้าสำอาง
8. เรื่องพระยาฉัททันต์ - เรื่องจันทโครพ
9. ป้าสำอางร้องให้พร