1. ลำตัดอีสานเขียว-นิยมไทย ตลกสิบสองภาษา
2. ภาษาจีนกลาง
3. จีนแต้จิ๋ว
4. จีนไหหลำ
5. จีนกวางตุ้ง
6. เขมร
7. ไทยโคราช
8. หมอลำ
9. เต้ยชัยภูมิ
10. แขก
11. มอญ