1. เพลงร่อยพรรษา --------------------
2. เพลงจาก --------------------
3. เพลงพานฟาง --------------------
4. เพลงสงคอลำพวน --------------------
5. เพลงชักกระดาน --------------------
6. เพลงแห่นางแมว --------------------
7. เพลงเหย่ย --------------------
8. เพลงพวงมาลัย --------------------
9. เพลงเข้าผี --------------------
10. เพลงคล้องช้าง --------------------
11. เพลงกล่อมเด็ก --------------------
12. เพลงขับเกียน --------------------
13. เพลงแห่เจ้าบ่าว --------------------
14. เพลงอีแซว --------------------
15. เพลงรำโทน --------------------