1. เพลงร่อยพรรษา
2. เพลงจาก
3. เพลงพานฟาง
4. เพลงสงคอลำพวน
5. เพลงชักกระดาน
6. เพลงแห่นางแมว
7. เพลงเหย่ย
8. เพลงพวงมาลัย
9. เพลงเข้าผี
10. เพลงคล้องช้าง
11. เพลงกล่อมเด็ก
12. เพลงขับเกียน
13. เพลงแห่เจ้าบ่าว
14. เพลงอีแซว
15. เพลงรำโทน