[ คลิกดูแผนที่ ]


74-75 หมู่ 6 ซอยปิ่นนคร 4 (ซอยบรมราชชนนี 39) ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพ 10170
โทรศัพท์: 0-2880-9910, 0-2433-5044 โทรสาร: 0-2435-0968
http://www.thaidances.com
http://www.tamroy.com