1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ กล่าวถึงหลักสำคัญเบื้องต้นในการจัดระเบียบร่างกายในขณะฝึกฝนหรือทำการแสดง เช่น ท่าแม่บทมาตรฐานของเท้า แขน ศีรษะ มุมหรือทิศทางของลำตัว ตลอดจนการปฏิบัติท่านิ่ง
2. การฝึกทักษะการเต้นบัลเล่ต์ที่ราว (BAR WORK) เป็นการฝึกปฏิบัติเทคนิคบัลเล่ต์ขั้นแรกบริเวณราวไม้หรือราวโลหะ เพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย โดยเรียงลำดับแม่ท่าตามหลักมาตรฐานสากล เช่น ท่า -Plie - Betterment Ten due - Betterment Degage - Betterment Fondue ฯลฯ
3. การฝึกทักษะการเต้นบัลเล่ต์กลางห้องเรียน (CENTER WORK) เป็นการฝึกปฏิบัติท่าเทคนิคบัลเล่ต์บริเวณพื้นที่ว่างกลางห้อง โดยจะนำไปสู่การประกอบท่าในการแสดงบนเวทีจริง เช่น ท่า - Adagio - Port de bras - Pirouette - Tour Channe ฯลฯ
4. การฝึกทักษะการยืนบนรองเท้าปลายเท้าเบื้องต้น (POINT WORK) เป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นสำหรับการขึ้นยืนบนรองเท้าปลายเท้าหรือที่เราเรียกว่า โท ชูส์ (Toe Shoed) ซึ่งเป็นเทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ขั้นสูงขึ้นสำหรับนักเรียนบัลเล่ต์หญิง
5. การเต้นคู่ในศิลปการแสดงบัลเล่ต์ (Solo) และคู่ (Pas deux) กล่าวถึงหลักการความสำคัญในการเต้นคู่ขณะฝึกซ้อม และทำการแสดงอยู่บนเวที ซึ่งเป็นการฝึกเทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ชั้นสูงอีกประเภทหนึ่งของนักเรียนบัลเล่ต์ทั่วโลก
6. ผลงานการแสดงบัลเล่ต์เดี่ยว (Solo) และคู่ (Pas de deux) รับชมการแสดงบัลเล่ต์เดี่ยว และคู่จากผลงานนาฏยประดิษฐ์ตามมาตรฐานสากล เช่น
- Solo Dance of Kitri จากบัลเล่ต์เรื่อง Don Quixote Pas de deux
- Solo Dance of Basi จากบัลเล่ต์เรื่อง Don Quixote Pas de deux
- Solo Dance of Alberth จากบัลเล่ต์เรื่อง Giselle Act 2
- Solo Dance จากบัลเล่ต์เรื่อง Paquita การเต้นคู่จากบัลเล่ต์เรื่อง Le Spectre de la rose
 
บัลเล่ต์สำหรับเด็ก นาฏยศัพท์เบื้องต้น