ลีลาใหม่ล่าสุด เพื่อการเต้นออกกำลังกาย ด้วยท่ารำนาฏศิลป์ไทย ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่หมด โดยอาจารย์พิมพ์ทอง วัจนะพุกกะ ผู้เชี่ยวชาญด้านอการออกแบบท่ารำ จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ให้มีท่วงท่าเต้นที่สวยงาม เหมาะแก่การออกกำลังกาย สนุกสนานเร้าใจไปกับผู้แสดงที่เชี่ยวชาญ และน่ารัก น่าติดตาม ในเครื่องแต่งกายสไตล์ไทย-แอโรบิค  ที่สะท้อนความเป็นนาฏศิลป์ไทยประยุกต์อย่างเชี่ยวชาญ แอโรบิคแผนไทย หรือ Aerobic Thai dances เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่แฝงด้วยความงดงาม สามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาได้ ทั้งด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ และการศึกษาทางด้านพละศึกษา เช่นการแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะ การออกกำลังกายกลางแจ้ง ฯลฯ

สนุกสนานในลีลาแบบไทยๆ ร่วมประยุกต์เอกลักษณ์ไทย โดยการออกกำลังกายแอโรบิคแผนไทย ประกอบด้วย VCD และ CD การแสดงทั้ง 9 ชุด คือ

แอโรบิคแผนไทย
ท่วงท่าลีลาไทย
(โขน)

แอโรบิคแผนไทย
ท่วงท่าลีลาไทย
(นาฏยศัพท์)

แอโรบิคแผนไทย
โบราณคดี

แอโรบิคแผนไทย
ระบำสี่ภาค

แอโรบิคแผนไทย
ภาคเหนือ

แอโรบิคแผนไทย
ภาคกลาง

แอโรบิคแผนไทย
ภาคอีสาน

แอโรบิคแผนไทย
ภาคใต้

แอโรบิคป๊อบฮิต