ชุดที่ 9 แอโรบิคป๊อบฮิต

โดยนักเต้นจากชุดนาฏศิลป์แผนไทย แต่ใช้ท่วงทำนองสากลเร้าใจ

เต้นแบบ Non-Stop 50 นาที

ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน