ชุดที่ 8 แอโรบิคแผนไทยภาคใต้

1. ไหว้ครู
2. ตารีบุหงา
3. ชนไก่
4. ร่อนแร่
5. ดีดกุ้ง
6. บุหงารำไป
7. ชาวเกาะ
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน