ชุดที่ 8 แอโรบิคแผนไทยภาคใต้

1. ไหว้ครู --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
2. ตารีบุหงา --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
3. ชนไก่ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
4. ร่อนแร่ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
5. ดีดกุ้ง --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
6. บุหงารำไป --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
7. ชาวเกาะ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน