ชุดที่ 7 แอโรบิคแผนไทยภาคอีสาน

1. ภูไท
2. โชว์วง
3. เซิ้งกระติบ
4. อีสานลำเพลิน
5. กะโป๋
6. อีสานม่วนชื่น
7. ภูไทสามเผ่า
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน