ชุดที่ 7 แอโรบิคแผนไทยภาคอีสาน

1. ภูไท --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
2. โชว์วง --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
3. เซิ้งกระติบ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
4. อีสานลำเพลิน --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
5. กะโป๋ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
6. อีสานม่วนชื่น --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
7. ภูไทสามเผ่า --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน