ชุดที่ 6 แอโรบิคแผนไทยภาคกลาง

1. ต้นวรเชษฐ์
2. เกี่ยวข้าว
3. มอญมอบเรือ
4. นกเขาขะแมร์
5. คางคกปากสระ
6. ใกล้เข้าไปอีกนิด
7. แสนคำนึง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน