ชุดที่ 6 แอโรบิคแผนไทยภาคกลาง

1. ต้นวรเชษฐ์ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
2. เกี่ยวข้าว --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
3. มอญมอบเรือ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
4. นกเขาขะแมร์ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
5. คางคกปากสระ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
6. ใกล้เข้าไปอีกนิด --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
7. แสนคำนึง --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน