ชุดที่ 5 แอโรบิคแผนไทยภาคเหนือ

1. ล่องน่าน --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
2. ฟ้อนวี --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
3. เก็บใบชา --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
4. เมดเล่ย์ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
5. สะบัดไชย --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
6. ฟ้อนเงี้ยว --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
7. ฟ้อนสาวไหม --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน