ชุดที่ 4 แอโรบิคแผนไทยระบำสี่ภาค

1. ขับไม้บัณเฑาะว์
2. เมดเล่ย์น้อยใจยา
3. อีสานม่วนชื่น
4. ใกล้เข้าไปอีกนิด
5. ร่อนแร่
6. ลาวดวงเดือน
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน