ชุดที่ 4 แอโรบิคแผนไทยระบำสี่ภาค

1. ขับไม้บัณเฑาะว์ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
2. เมดเล่ย์น้อยใจยา --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
3. อีสานม่วนชื่น --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
4. ใกล้เข้าไปอีกนิด --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
5. ร่อนแร่ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
6. ลาวดวงเดือน --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน