ชุดที่ 2 แอโรบิคแผนไทย ท่วงท่าลีลาไทย (นาฏยศัพท์)

1. สีนวล --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
2. วรเชษฐ์ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
3. ลาวเมดเล่ย์ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
4. ระบำแขก --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
5. ขะแมร์ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
6. ข่า --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
7. ไกรลาศสำเริง --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน