ชุดที่ 1 แอโรบิคแผนไทย ท่วงท่าลีลาไทย (โขน)

1. พญาเดิน
2. กราวอาสา
3. ตุ้งติ้ง
4. อาชาระเริง
5. ช้าง
6. รักเมืองไทย
7. สร้อยสน
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน