ชุดที่ 1 แอโรบิคแผนไทย ท่วงท่าลีลาไทย (โขน)

1. พญาเดิน --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
2. กราวอาสา --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
3. ตุ้งติ้ง --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
4. อาชาระเริง --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
5. ช้าง --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
6. รักเมืองไทย --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
7. สร้อยสน --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน